Aan alle sympathisanten, buren en trouwe bezoekers van Filmhuis Klappei

Beste sympathisant, buur, trouwe bezoeker,

Het gaat goed met ons Filmhuis Klappei. U kent wellicht ons aanbod – en het valt duidelijk in goede aarde. Het voorbije seizoen konden we op onze jeugdmatinees en schoolvoorstellingen meer dan 6000 kinderen verwelkomen. En onze volwassen films trokken meer dan 5000 bezoekers. We willen die dynamiek ook het komende seizoen verder zetten in ons gezellige buurtcinema.

Maar daarvoor hebben we uw steun nodig. En wel om twee redenen:

  • onze externe financiële ondersteuning is beduidend verminderd
  • we willen ons toegangsprijzen laag en voor iedereen toegankelijk houden

De vermindering van onze externe steun betreft o.m. de afschaffing van het Gesco project waarmee we de voorbije jaren een vaste kracht konden tewerkstellen. Nu moeten we zelf een deel loon en werkingskosten voorzien. Ook de subsidies zijn achteruit gegaan (provincie), al zijn we nog steeds verheugd met de steun van de stad (21.000 €) en het district (10.000 €). En gelukkig zijn er de vrijwilligers. We zoeken via deze actie nog 30.000 € te verzamelen.

En daarom richten we ons tot u – met de vraag of u wil toetreden als

  • sympathisant: steun van 20 € of meer
  • sponsor: steun van 100 € of meer
  • wilde weldoener: steun van 500 € of meer

Storten rek. nr. BE83 0013 0345 8415 van Centrum voor Filmcultuur Klappei

U zou er ons en de buurt een groot plezier mee doen. En wij doen u een plezier:

  • sympathisanten: 1 filmticket
  • sponsors: 4 filmtickets
  • wilde weldoeners: 10 filmtickets

Alle bijdragen zijn welkom – en voor meer inlichtingen of vragen : filmhuis@telenet.be

Wij danken u alvast om dit te overwegen – en kijken uit naar uw steun.

Met vriendelijke groeten,

Karel Caubergs        Patrick Van Laer        Benno Van Den Bogaert                                                                               Coördinator                      Voorzitter                            Ondervoorzitter

Share